Google аккаунт ашу. Gmail электронды поштасын тіркеу

  • сынып тоқсан
Тақырыптар
Google аккаунт ашу. Gmail электронды поштасын тіркеу тегін
4 мин
Google Drive виртуалды кеңістікте жұмыс істеу тегін
8 мин
Google Forms арқылы сауалнама жасау және нәтижесін диаграмма түрінде алу тегін
11 мин
Google Forms арқылы тест құрастыру, автоматты түрде бағалау және балл қою тегін
12 мин
Kahoot құралын пайдаланып ойын форматында тест (викторина) өткізу тегін
15 мин
Kahoot құралы арқылы қашықтықтан тест алу тегін
8 мин
Canva онлайн құралын пайдалану: әдемі презентация, QR-код жасау және т.б. қызметтерімен танысу тегін
12 мин
Quizizz платформасында тест жасау тегін
11 мин
Quizizz арқылы қашықтықтан тест өткізу тегін
6 мин
Prezi сайты арқылы интерактивті презентациялар жасау тегін
17 мин
Plickers интерактивті құралы арқылы білімді бағалау тегін
11 мин
YouCut мобильді видеоредакторын пайдалану тегін
13 мин
Quick мобильді видеоредакторын қолдану тегін
14 мин
EdPuzzle құралымен видео-тапсырма орындау тегін
23 мин
NearPod арқылы білім алушыға оқу материалдарын жіберу тегін
13 мин
NearPod арқылы білім алушыға тапсырмалар беру тегін
19 мин
Мәтіндік және графикалық онлайн конвертерлерді пайдалану тегін
8 мин