Математика

(Видео-тест)

Бейне шолу - тегін сабақ

Сіздің назарыңызға математика пәні бойынша дайындалған видео-сабақтарды ұсынамыз. Курс барысында сіз Ұлттық бірыңғай тестілеуінде кездесетін тақырыптар бойынша сабақтарды меңгересіз

30 бейне сабақ

Жай бөлшек. Аралас сан. Ондық бөлшек. Оң сандар. Теріс сандар
29 мин
Санның дәрежесі. Квадрат түбір
15 мин
Қысқаша көбейту формулалары
15 мин
Сызықтық, квадрат және бөлшек-рационал теңдеулер
22 мин
Сызықтық, квадрат және бөлшек-рационал теңсіздіктер
25 мин
Модульді теңдеулер
23 мин
Модульді теңсіздіктер
23 мин
Иррационал теңдеулер
18 мин
Иррационал теңсіздіктер
22 мин
Көрсеткіштік теңдеулер
18 мин
Көрсеткіштік теңсіздіктер
18 мин
Арифметикалық прогрессия
23 мин
Геометриялық прогрессия
19 мин
Логарифм
17 мин
Логарифмдік өрнектерді тепе-тең түрлендіру
19 мин
Логарифмдік теңдеулер
13 мин
Логарифмдік теңсіздіктер
19 мин
Тригонометрия
20 мин
Тригонометрия формулалары
21 мин
Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру (1-бөлім)
20 мин
Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру (2-бөлім)
27 мин
Тригонометриялық теңдеулер (1-бөлім)
21 мин
Тригонометриялық теңдеулер (2-бөлім)
13 мин
Тригонометриялық теңсіздіктер (1-бөлім)
18 мин
Тригонометриялық теңсіздіктер (2-бөлім)
16 мин
Функцияның туындысын табу
25 мин
Жанаманың теңдеуі
18 мин
Функцияның анықталу облысы және мәндер облысы. Жұп және тақ функциялар
22 мин
Функцияның сындық нүктелері, экстремумдары, өсу және кему аралықтар
15 мин
Алғашқы функция
20 мин