Заманауи ұстаз

Бейне шолу - тегін сабақ (Видео-тест)

Заманауи ұстаз

Сипаттамасы

Курста қашықтықтан оқыту құралдарының ең қажетті түрлері қарастырылған.
Видео-сабақтарды меңгерген соң курсқа қатысушы білім алушыларға оқу материалын, тапсырмаларды жіберуді, тест, викторина арқылы білімдерін бағалауды, кері байланыс алуды үйренеді.
Сонымен қатар әріптестермен бірлесе бір құжатпен онлайн жұмыс істеуді, видео-ролик түсіруді, білім алушылардың оқу жетістіктерін өз компьютеріне жүктеп алу жолдарын меңгереді.
Курсқа қатысушылар оқу барысында видео-тест, қорытынды тест орындап IT-құзіреттілік деңгейін анықтайды.
Курстың соңында аттестаттауға жарамды сертификат табысталады. "Заманауи ұстаз" курсы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 11 қыркүйектегі #370 бұйрығына сәйкес әзірленген

Видео-сабақтар

1. Google аккаунт ашу. Gmail электронды поштасын тіркеу
4 мин
2. Google Drive виртуалды кеңістікте жұмыс істеу
7 мин
3. Google Forms арқылы сауалнама жасау және нәтижесін диаграмма түрінде алу
10 мин
4. Google Forms арқылы тест құрастыру, автоматты түрде бағалау және балл қою
11 мин
5. Kahoot құралын пайдаланып ойын форматында тест (викторина) өткізу
15 мин
6. Kahoot құралы арқылы қашықтықтан тест алу
7 мин
7. Quizizz платформасында тест жасау
11 мин
8. Quizizz арқылы қашықтықтан тест өткізу
6 мин
9. Plickers интерактивті құралы арқылы білімді бағалау
11 мин
10. NearPod арқылы білім алушыға оқу материалдарын жіберу
13 мин
11. NearPod арқылы білім алушыға тапсырмалар беру
18 мин
12. Canva онлайн құралын пайдалану: әдемі презентация, QR-код жасау және т.б. қызметтерімен танысу
12 мин
13. Prezi сайты арқылы интерактивті презентациялар жасау
17 мин
14. Мәтіндік және графикалық онлайн конвертерлерді пайдалану
7 мин
15. YouCut мобильді видеоредакторын пайдалану
12 мин
16. Quick мобильді видеоредакторын қолдану
14 мин