Химия 8 сынып

Отынның жану реакциясы. Энергияның бөлінуі

(Видео-тест)

Химия 8 сынып

24 бейне сабақ

Молярлық масса
9 мин
Химиялық реакциялар бойынша есептеулер
14 мин
Авагадро заңы. Мольдік көлем
9 мин
Химиялық реакциялардағы газдардың көлемдік қатынастары
12 мин
Отынның жану реакциясы. Энергияның бөлінуі
9 мин
Озон
9 мин
Термохимиялық реакциялар бойынша есептер
12 мин
Сутекалынуы
10 мин
Оттек алынуы
9 мин
Экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар. Жылу эффектісі
10 мин
Сутек қолданысы және қасиеті
12 мин
Оттек қасиеті және қолданысы
10 мин
Зат мөлшері. Моль. Авагадро саны
8 мин
Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы
11 мин
Элемент қасиеттерінің период бойынша өзгерісі
9 мин
Элемент қасиеттерінің период бойынша өзгерісі-2
11 мин
Элементтердің периодтық жүйедегі орыны
10 мин
Электртерістілік
8 мин
Иондық байланыс
10 мин
Ерітінділер және ерігіштік
11 мин
Массалық үлес есеп шығару
13 мин
Молярлық концентрация
10 мин
Молярлық концентрация есеп шығару
10 мин
Массалық үлес
12 мин